Her çalışma grubu;

1. Sınırları belirlenebilen ve birbiriyle örtüşmeyen bir araştırma ve/veya eğitim alanına odaklanmalıdır.

2. En az 10 kişiden oluşmalıdır (En az 5 dernek üyesi, en az 5 kişi akademik ünvanlı ve kendi araştırma grubu bulunan kişiler olmalıdır. Öğrenciler de üye olabilir ama dernek üyeliği şartı vardır).

3. Odaklandığı konusunu ve etkinliklerini web sitesinde duyurmalıdır.

4. Yılda bir günlük toplantı düzenlemeli ve her üye bir sunum yapmalıdır (Bu toplantı kongre sırasında da olabilir).

5. Yıllık kongrelerde grubun konusu ile ilgili oturumlara aktif katılmalı ya da organize etmelidir.

6. Temsilcisi/Sözcüsü 1 dönemliğine (3 yıl) seçilmeli ve en fazla 2 dönem seçilebilmelidir.

7. Her yıl bir bülten/haberler yayınlamalıdır.

8. Temsilcisi/Sözcüsü yıllık rapor hazırlamalı ve yıllık toplantıda faaliyet raporu sunmalıdır.

 

Eğitim Komisyonu

Akan Hücre Ölçer

İmmün Yetersizlik