Türk İmmünoloji Derneği “Flow Cytometry” Alt Komitesi, 2007 yılından beri iki yıl aralıklarla düzenlediği dört günlük “4th Turkish-US Cytometry Workshop” toplantısını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20-23 Kasım, 2013 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos yerleşiminde gerçekleştirdi. İlki İstanbul Üniversitesi DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı (2007), ikincisi Marmara Üniversitesi Hematoloji-İmmünoloji Laboratuvarı (2009), üçüncüsü Akdeniz Üniversitesi Araştırma Merkezi’nde (2011) gerçekleştirilen çalıştayın, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen dördüncüsüne Slovakya, Saudi Arabistan ve Sırbistan’dan uluslararası katılımın olması memnuniyet verici idi. Sabah gerçekleştirilen teorik derslere 79, öğleden sonra cihazlar üzerinde yapılan uygulamalı eğitimlere ise 38 öğrenci katıldı. ISAC – International Society for Advancement of Cytometry ve ICCS-International Clinical Cytometry dernekleri ile Türkiye’de akan hücre ölçer (flow cytometry) pazarlamakta olan kurumların desteği ile yapılan bu çalıştaylara Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın eğitim kurumlarında çalışan bilim insanları eğitici olarak katkı sağlamaktadırlar. Çalıştaya ISAC başkanı Sayın John Nolan’ın yanı sıra daha önceki dönemlerde ICCS başkanlığı yapmış olan iki bilim insanı ve NIH (National Health Institute), Washington Üniversitesi, John Hopkins Hastanesi, Miami Üniversitesi, Scripps Enstitüsü gibi öne çıkan eğitim kurumlarından öğretim üyeleri eğitici olarak katılmış bulunmaktadırlar. Çalıştayda ders anlatan Prof. Awhtar Krishan (Miami University, ABD), William Telford (NIH, Maryland, ABD), Alan Saluk (Scripps Enstitüsü, Kaliforniya, ABD), Brent Wood (Washington Üniversitesi, WA, ABD; eski ICCS Başkanı), Michael Borowitz (John Hopkins Üniversitesi, Maryland, ABD; eski ICCS Başkanı), John Nolan (La Jolla Üniversitesi, Kaliforniya, ABD; ISAC Başkanı), Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara), Günnur Deniz (Istanbul Üniversitesi, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı), Z. Emel Demiralp (Memorial Şişli Hastanesi) ve Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi, TİD “Flow Cytometry” Alt Komite Başkanı), Esin Aktaş (Istanbul Üniversitesi, DETAE) çalıştayın başarılı, bilgi verici ve tüm katılımcılar için yarar sağlayıcı olması için çaba gösterdiler. Geri bildirim formlarından edinilen bilgiler, katılımcıların çalıştaydan >%80 oranında “çok iyi” yarar sağladıklarını düşündüklerini göstermektedir. Hem klinik laboratuvarda kullanılan testler, hem de araştırmaya yönelik çalışmalar için konusunda uzman kişilerle deneyimli akan hücre ölçer kullanıcılarının bir araya geldikleri bu çalıştay, 2015 yılında yine Türk İmmünoloji Derneği Akan Hücre Ölçer Alt Komitesi desteği ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Related posts