Türk İmmünoloji Derneği ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile 27-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tekirdağ’da X. İmmünoloji Bölge toplantısı düzenlenmiştir. Rektörlük Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyum açılışına Rektör adına Prof.Dr.Şefik Kurultay,  NKÜ SBE Müdürü Prof.Dr.Burhan Turgut, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Altuğ, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Günnur Deniz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmıştır. Dernek başkanı sayın Prof.Dr.Günnur Deniz ve yardımcısı sayın Prof.Dr.Barbaros ORAL’a, NKÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Şefik KURULTAY tarafından plaketleri takdim edilmiştir.  Sempozyuma çok sayıda Tıp ve Veteriner Fakültesi öğrencileri katılmış, sempozyum NKÜ SBE Müdürü sayın Prof.Dr.Burhan TURGUT’un teşekkür konuşması ile sona ermiştir. Sunum ve idaresini  Yrd.Doç.Dr. Tuba Özge Erkal’ın üstlendiği  sempozyumda alanlarında uzman akademisyenler tarafından doğal immünite ve hücreleri, kompleman sistem, TLR ve TLR ulakları, fagositik sistem, lenfosit gelişimi, antijen işlenişi ve sunumu, yardımcı T hücre ve alt grupları, sitotoksit T lenfositler ve işlevleri, B lenfositler ve işlevleri, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immün tolerans ve tümör immünoterapisinde yenilikler konularında sunumlar yapılmıştır.

Sevgi ve saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu.

Related posts

Leave a Comment