15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk İmmünoloji Derneği ve İnönü Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü işbirliği ile Malatya’da IX. İmmünoloji Bölge toplantısı düzenlenmiştir. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyum açılışına Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Özdemir, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmıştır. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından doğal immünite ve hücreleri, kompleman sistem, TLR ve TLR ulakları, fagositik sistem, lenfosit gelişimi, antijen işlenişi ve sunumu, yardımcı T hücre ve alt grupları, sitotoksit T lenfositler ve işlevleri, B lenfositler ve işlevleri, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immün tolerans, solunum sistemi immün donanımı, bağışıklamanın immünolojik ilkeleri ve yenilikler, tümör immünoterapisinde yenilikler, hepatit B immünopatogenezi, sık tekrarlayan enfeksiyonlarda immün yetersizlik, otoimmün hastalıklara genel bakış, enfeksiyon immünolojisi, brusellozda immün yanıt konularında sunumlar yapılmıştır.

Related posts

Leave a Comment