4. Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer (Cytometry) Çalıştayının Ardından

Türk İmmünoloji Derneği “Flow Cytometry” Alt Komitesi, 2007 yılından beri iki yıl aralıklarla düzenlediği dört günlük “4th Turkish-US Cytometry Workshop” toplantısını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20-23 Kasım, 2013 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos yerleşiminde gerçekleştirdi. İlki İstanbul Üniversitesi DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı (2007), ikincisi Marmara Üniversitesi Hematoloji-İmmünoloji Laboratuvarı (2009), üçüncüsü…

Read More