TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU

Tarihçe

Türk İmmünoloji Derneği, Akan Hücre Ölçer Alt Grubu 2005 yılında dernek yönetimi tarafından oluşturulmuş, Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Prof. Dr. Günnur Deniz ve Prof. Dr. Emel Ekşioğlu-Demiralp tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı, hem rutin hem de araştırma laboratuvarlarında amacı ile giderek daha çok kullanılan akan hücre ölçerlerin kullanımı konusunda, üyesi olsun ya da olmasın; tüm kullanıcıları bilgilendirmek, deneyimleri paylaşmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde Türk İmmünoloji Derneği’ni en üst düzeyde temsil etmektir. Alt grubumuz tarafından 2007 yılından 2015 yılına dek toplam beş kez Türk Amerikan Akan Hücre Ölçer Çalıştayları (Turkish US Cytometry Workshops) düzenlenmiştir. Çalıştayların tümüne alanında tanınan, akan hücre ölçer kullanımının gelişmesine makale ve çalışmaları ile doğrudan katkı vermiş olan bilim insanlarının yanısıra, ISAC (International Society for Advancement of Cytometry) ve ICCS’in  (International Clinical Cytometry) başkanları da katılarak bu çalıştaylara verdikleri önemi göstermişlerdir.

Derneğin Kuruluş Amacı

 • Akan hücre ölçer ile ilgili uygulamaları, gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek ve farklı konularda çalışan uzmanları ortak bir platformda toplamak,
 • Hücreler ve hücresel yapıların biyolojik, diyagnostik ve terapötik amaçlar için karakterizasyonlarını sağlamak,
 • Terapötik uygulamalar için sitokimya, sitofizik, anatomi, biyoloji, fizyoloji, patoloji, görüntü analizleri, enstrümentasyon, klinik laboratuvar uygulamaları içeren diğer birçok bilim dalları ile işbirliği içinde bulunmak,
 • Akan hücre ölçeri kullanan farklı disiplinleri bir araya getirmek ve hastalık teşhis ve tedavilerine yön verecek ortak kılavuz bilgilerini hazırlamak,
 • Farklı araştırma ve tanı laboratuvarlarında akan hücre ölçer ile ilgili eğitim programlarının organize edilmesidir.

Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlarda Temsiliyet ve Tanınma

 • ISAC Üyelik Komitesi – Gülderen Yanıkkaya Demirel (2005 – 2011)
 • ISAC Educational Task Force – Gülderen Yanıkkaya Demirel (2011- )
 • ISAC Associated Societies Group
 • ESCCA (European Society for Clinical Cell Analysis) Associated Societies

Kılavuz Bilgiler Geliştirilmesi

 • Lenfosit Alt Grupları İmmünfenotipleme Kılavuz Bilgiler (2010)
 • Solid Doku “Crossmatch” için kılavuz bilgiler (hazırlık aşamasında)

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Günnur Deniz

Başkan Yardımcıları  

Prof. Dr. Esin Çetin Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü

Üyeler

Prof. Dr. Ali Şengül

Dr. Öğr. Üyesi Klara Dalva

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Üyelik Koşulları

En az beş seneden beri sürekli olarak akan hücre ölçer kullanıyor olmak,

Son beş yılda akan hücre ölçer konusunda en az iki uluslar arası, iki ulusal yayına sahip olmak,

Son beş yılda alt komite çalıştaylarından en az birine katılım sağlamaktır.

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Etkinlikleri

2018 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği ve Moleküler Biyoloji Derneği işbirliğiyle 18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Paloma Pasha Resort, Özdere, İzmir’de gerçekleştirilen İmmünolojide Moleküller Sempozyumu’nda Akan Hücre Ölçer kursu düzenlenmiştir.

European Journal of Immunology’de yayınlanan “Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies” dökümanına destek verilmiştir.

2017 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği tarafından 27 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “24. Ulusal İmmünoloji Kongresi”nde Akan Hücre Ölçer kursu düzenlenmiştir.

2016 Yılı Faaliyet Raporu

Akan Hücre Ölçer – Flow Cytometry alanında Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel  başarılı çalışmalarından dolayı 11 – 15 Haziran 2016 tarihleri arasında Washingtonda düzenlenen 31. Uluslararası CYTO 2016 kongresinde ISAC-The Membership Award ödülü kazanmıştır.

2015 Yılı Faaliyet Raporu

Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer Çalıştayı 01 – 04 Ekim 2015 tarihleri arasında Türk İmmünoloji Derneği “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubunun katkılarıyla 50. Yıl Kompleksi, Cebeci Ankara’da düzenlenmiştir. Çalıştayda Gülderen Yanıkkaya Demirel, Zosia Maciorowski, Paresh Jain, Qianjun Zhang, Günnur Deniz, Esin Aktaş Awtar Krishan, Emel Demiralp, Klara Dalva, Brent Wood, Aydan İkincioğulları, Pranav Dorwal, Vimarsh Raina, Vivek Tanavde ve Emin Kansu konuşmacı olarak katılmıştır. Çalıştayın bilimsel programında akan hücre ölçerin temelleri, polikromatik akan hücre ölçer, data analizi ve sunumu, immünofenotipleme, DNA içeriği, hücre proliferasyonu,  apoptoz, lökemikfenotip ve MDS monitorizasyonu, PID’de akan hücre ölçer analizi, T hücreleri/Treg hücreler, transplantasyon tıbbında sitometri, hematopoietik ve mezenkimal kök hücre konuları tartışılmıştır.

Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen ’XXIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi’ 26 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Vedat Bulut başkanlığında Antalya’da düzenlenmiştir. Kongrede akan hücre ölçer alt komitesi tarafından ’Akan hücre ölçer kursu’ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başkanlığında 26.04.2015 tarihinde 26 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kursta akan hücre ölçer cihazının kullanım prensipleri, sistem kalibrasyon ve analiz aşamaları hakkında temel bilgiler verilmiştir.

2014 Yılı Faaliyet Raporu

Akan hücre ölçer çalışma grubunun öncülüğü ile Prof. Dr. Günnur Deniz ve Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel editörlüğü altında farklı kurumlardan konusunda uzman bilim insanlarının katkısı ile 2014 yılında Akan Hücre Ölçer Kitabı yayınlanmıştır. Bu kitabın oluşturulmasındaki temel amaç akan hücre ölçer kullanıcılarına Türkçe bir kaynak sağlamak hem de hastalık teşhislerinde ortak panel kullanımı ile bir konsensus sağlamak olmuştur.

2013 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubu tarafından dört günlük “4th Turkish-US Cytometry Workshop” toplantısını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20-23 Kasım, 2013 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos yerleşiminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaya ISAC ve ICCS dernekleri ile Türkiye’de akan hücre ölçer cihazı pazarlamakta olan kurumlar destek vermiştir. Çalıştaya ISAC başkanı Sayın John Nolan’ın yanı sıra daha önceki dönemlerde ICCS başkanlığı yapmış olan iki bilim insanı ve NIH (National Health Institute), Washington Üniversitesi, John Hopkins Hastanesi, Miami Üniversitesi, ScrippsEnstitüsü gibi öne çıkan eğitim kurumlarından öğretim üyeleri eğitici olarak katılmışlardır. Çalıştayda ders anlatan Prof. AwhtarKrishan (Miami University, ABD), William Telford (NIH, Maryland, ABD), Alan Saluk (ScrippsEnstitüsü, Kaliforniya, ABD), BrentWood (Washington Üniversitesi, WA, ABD; eski ICCS Başkanı), Michael Borowitz (John Hopkins Üniversitesi, Maryland, ABD; eski ICCS Başkanı), John Nolan (La Jolla Üniversitesi, Kaliforniya, ABD; ISAC Başkanı), Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara), Günnur Deniz (Istanbul Üniversitesi, Türkİmmünoloji Derneği Başkanı), Z. Emel Demiralp (Memorial Şişli Hastanesi) ve Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi, TİD “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubu Başkanı), Esin Aktaş (Istanbul Üniversitesi, DETAE) çalıştayın başarılı, bilgi verici ve tüm katılımcılar için yarar sağlayıcı olması için çaba göstermişlerdir.

2011 Yılı Faaliyet Raporu

Üçüncü çalıştay, 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı öğretim üyeleri ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meral Gültekin’in desteği ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Terzioğlu ve Araştırma Laboratuvarından Doç. Dr. Sadi Köksoy hem hazırlık çalışmalarında hem de çalıştay sırasında destek ve katkı vermişlerdir. Hücre proliferasyonu ve apoptozdan minimal rezidüel hastalığa, mikrobiyolojik uygulamalara dek bir çok farklı alanda akan hücre ölçer kullanımı konusunda dünyaca tanınmış alanında lider Amerikalı ve İngiliz konuşmacıların yanı sıra ülkemizin bu alanda çalışmaları ile tanınan bilim insanları dört gün boyunca katılımcılarla bir araya gelerek bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Prof. Awhtar Krishan (Miami Üniversitesi, Florida), Paul Smith (Başkan, ISAC-International Society for Advancement of Cytometry; İngiltere), J. Paul Robinson (Eski ISAC Başkanı, Purdue Üniversitesi), Scott Cram (Eski ISAC Başkanı, Los Alamos Lab. dan emekli, Arizona), Brent Wood (Eski ICCS – International Clinical Cytometry Society Başkanı; Washington Üniversitesi, Seattle), Philip McCoy (Eski ICCS Başkanı, NIH, Bethesda) ve Rachel Cabana (NPE Systems, ABD) sunu ve laboratuvar çalışmalarına birikimleri ve paylaşımcılıkları ile çalıştaya renk katmışlardır. ISAC ve ICCS tarafından bu toplantı desteklenmiştir.

2009 Yılı Faaliyet Raporu

Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer Kursunun ikincisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Laboratuvarında ev sahipliğinde (Prof. Dr. Emel Ekşioğlu-Demiralp)  yine ISAC, CCS ve IUCC desteği ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

2007 Yılı Faaliyet Raporu

İlk çalıştayımızın düzenlenmesi ve program oluşturulması ve yürütülmesinde Miami Üniversitesi, ABD’den Prof. Awhtar Krishan’ın kişisel girişimleri ve desteği ile ISAC ve ICCS derneklerinden alınan desteklerle, Amerika Birleşik Devletleri’nden akan hücre ölçer konusunda yetkin isimler ile İstanbul Üniversitesi, DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde (Prof. Dr. Günnur Deniz) gerçekleştirilen çalıştayda, Türk akan hücre ölçer kullanıcılarına eğitim verilmiştir.