Derneğimizin 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 19.00’da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof. Dr. H. Barbaros Oral
Geçmiş Başkan Prof. Dr. Günnur Deniz
Gelecek Başkan Prof. Dr. İhsan Gürsel
Genel Sekreter Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan
Veznedar Doç. Dr. L. Arzu Aral
Üyeler Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
Dr. Tolga Sütlü
 

Yedek Üyeler

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Ceren Çıracı

Doç. Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz

Prof. Dr. Esin Aktaş

Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner

Dr. Hande Canpınar


Denetleme Kurulu

Asil Üyeler

 

 

Prof. Dr. Ferah Budak

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Doç. Dr. Diğdem Yöyen Ermiş

 

Yedek Üyeler

 

 

 

Doç. Dr. Umutcan Küçüksezer

Dr. Çağman Tan

Dr. Yusuf Metin Gelmez