TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ ÖDÜL YÖNERGESİ

 

TİD Kongre Ödülleri

 1. Dr. Şefik Alkan ve Mualla Alkan Kongre Bildirisi Ödülü
 2. Türk İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Işıl Berat Barlan Başarılı Araştırmacı Ödülü
 3. Türk İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Olcay Yeğin Başarılı Araştırmacı Ödülü

TİD Başarı Ödülleri

 1. Işıl Berat Barlan Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları Ödülü
 2. Işıl Berat Barlan Kadın Bilim İnsanı Ödülü
 3. Işıl Berat Barlan Genç Bilim İnsanı Ödülü

 

 1. AMAÇ

Ödüller Türkiye’de immünoloji bilim dalının gelişmesi, dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması ve immünoloji alanında çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilir.

 1. GENEL KURALLAR

Adaylar aynı yıl birden fazla ödüle aday gösterilebilir veya başvurabilir ancak aynı yıl içinde sadece tek bir ödülle ödüllendirilirler.

 1. ÖDÜLLERİN TANIMLANMASI
 • Kongre Ödülleri
  • Dr. Şefik Alkan ve Mualla Alkan Kongre Bildirisi Ödülü

Prof. Dr. Şefik Alkan ve Mualla Alkan tarafından derneğin düzenlediği kongrelerde sunulan bildiriler arasından seçilen çalışmalara verilen ödüldür. İstanbul, Ankara ve İzmir dışından gelen çalışmalara öncelik verilecektir. Alkan İmmünoloji Destek Fonu (ALIDEF) tarafından sağlanan bu destek kongre sonrasında Türk İmmunoloji Derneği aracılığıyla bildiri sahiplerine iletilir. Ödüller kongre kapanış töreninde açıklanır.

  • Türk İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Işıl Berat Barlan Başarılı Araştırmacı Ödülü

Bu ödül seçkin bir “araştırmacı-hekim” ve eğitici olarak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış ve 2015 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Işıl Berat Barlan anısına derneğin düzenlediği kongrelerde immünoloji alanında sunulan çalışmalardan seçilen bir araştırmayı sunacak araştırmacıya verilir. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği jüri tarafından seçilir. Ödül kongre kapanış töreninde açıklanır.

  • Türk İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Olcay Yeğin Başarılı Araştırmacı Ödülü

Bu ödül seçkin bir “araştırmacı-hekim” ve eğitici olarak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış ve 2015 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Olcay Yeğin anısına derneğin düzenlediği kongrelerde immünoloji alanında sunulan çalışmalardan seçilen bir araştırmayı sunacak araştırmacıya verilir. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği jüri tarafından seçilir. Ödül kongre kapanış töreninde açıklanır.

 

 • Başarı Ödülleri
  • Işıl Berat Barlan Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları Ödülü

Primer immün yetersizlik alanındaki araştırmalarda üstün başarı gösteren ve uluslararası bilimsel dergilerde en az üç bilimsel yayını olan/kabul edilen başarılı genç bir bilim insanına verilecektir. Başvurular çalışmaların özgünlük, yenilikçilik ve yaygın etki değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Bu ödül seçkin bir hekim, bilim insanı ve eğitimci olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış olan 2015 yılında kaybettiğimiz meslektaşımız Prof. Dr. Işıl Berat Barlan onuruna Prof. Dr. Talal Chatila’nın desteğiyle verilmektedir.

Bu ödül için;

 • Adayların 45 yaşını geçmemiş bilim insanı olması,
 • Araştırma konuları primer immün yetersizlik hastalıklarının sebep, tanı ve/veya tedavisi alanlarında olması,
 • Başvuru esnasında adayın Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışıyor olması gerekmektedir. Seçici kurul bu konuda istisnalar yapabilir.

Bu ödüle adaylar;

 • akademik özgeçmiş,
 • ödüle konu olan bilimsel yayın(lar)ın listesi,
 • çalışmalarının immünoloji alanındaki katkılarını tanımlayan 500 kelimeyi geçmeyecek bir yazı ile başvurmalıdır.

Ödül kongre dönemlerinde kongre kapanış töreninde, kongre olmayan dönemlerde dernek web sayfasında ilan edilecektir.

  • Işıl Berat Barlan Kadın Bilim İnsanı Ödülü

İmmünoloji alanındaki araştırmalarda üstün başarı gösteren ve uluslararası bilimsel dergilerde en az üç bilimsel yayını olan/kabul edilen başarılı genç bir bilim kadınına verilecektir. Başvurular çalışmaların özgünlük, yenilikçilik ve yaygın etki değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Bu ödül seçkin bir hekim, bilim insanı ve eğitimci olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış olan 2015 yılında kaybettiğimiz meslektaşımız Prof. Dr. Işıl Berat Barlan onuruna Prof. Dr. Talal Chatila’nın desteğiyle verilmektedir.

Bu ödül için;

 • Adayların 45 yaşını geçmemiş kadın bilim insanı olması,
 • Araştırma konuları klinik, translasyonel ve/veya temel olacak şekilde allerjinin de dahil olduğu immünolojinin bir alanında olması,
 • Başvuru esnasında adayın Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışıyor olması gerekmektedir. Seçici kurul bu konuda istisnalar yapabilir.

Bu ödüle adaylar;

 • akademik özgeçmiş,
 • ödüle konu olan bilimsel yayın(lar)ın listesi,
 • çalışmalarının immünoloji alanındaki katkılarını tanımlayan 500 kelimeyi geçmeyecek bir yazı ile başvurmalıdır.

Ödül kongre dönemlerinde kongre kapanış töreninde, kongre olmayan dönemlerde dernek web sayfasında ilan edilecektir.

  • Işıl Berat Barlan Genç Bilim İnsanı Ödülü

İmmünoloji alanındaki araştırmalarda üstün başarı gösteren ve uluslararası bilimsel dergilerde en az üç bilimsel yayını olan/kabul edilen başarılı genç bir bilim insanına verilecektir. Başvurular çalışmaların özgünlük, yenilikçilik ve yaygın etki değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Bu ödül seçkin bir hekim, bilim insanı ve eğitimci olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış olan 2015 yılında kaybettiğimiz meslektaşımız Prof. Dr. Işıl Berat Barlan onuruna Prof. Dr. Talal Chatila’nın desteğiyle verilmektedir.

Bu ödül için;

 • Adayların 40 yaşını geçmemiş bilim insanı olması,
 • Araştırma konuları klinik, translasyonel ve/veya temel olacak şekilde allerjinin de dahil olduğu immünolojinin bir alanında olması,
 • Başvuru esnasında adayın Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışıyor olması gerekmektedir. Seçici kurul bu konuda istisnalar yapabilir.

Bu ödüle adaylar;

 • akademik özgeçmiş,
 • ödüle konu olan bilimsel yayın(lar)ın listesi,
 • çalışmalarının immünoloji alanındaki katkılarını tanımlayan 500 kelimeyi geçmeyecek bir yazı ile başvurmalıdır.

Ödül kongre dönemlerinde kongre kapanış töreninde, kongre olmayan dönemlerde dernek web sayfasında ilan edilecektir.