Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen XII. Bölgesel Sempozyumu 26 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde Trakya Üniversitesi ile birlikte Edirne’de düzenledi. Sempozyumun bu yılki teması “İmmünoloji Okulu” idi. Sempozyumla Trakya çevresindeki öğrenci ve katılımcıları lisans düzeyde temel ve uygulamalı immünoloji bilgileriyle desteklemek amaçlandı.

Sekiz farklı üniversiteden (İstanbul, ODTÜ, Hacettepe, Yeditepe, Bilkent, Sabancı, Marmara ve Uludağ Üniversiteleri) gelen konuşmacılarla birlikte 21 konuşmacı etkinlikte yer aldı. Sempozyumda her biri yarım saat süren 21 ders verildi. Derslerde sunulan son bilgilerle heyecanlı bilimsel tartışmalar yapıldı. Bir saatten uzun süren ve immünolojide tıbbi laboratuvarı ele alan panelde ise ayrıca ülkemizdeki immünoloji bilim politikası tartışıldı. Sempozyuma tam katılım sağlayan tüm katılımcılar sertifikalarını aldı.

İmmünoloji okulunda 408’i kayıtlı olmak üzere 500 civarında katılımcı salonda yer aldı. Konuşmacılar ve Trakya Üniversitesinden olan katılımcılar haricinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Bursa Osmangazi ve Uludağ Üniversiteleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve Memorial Hastanesi’nden de katılım oldu.

Katılımcı profil dağılımı;

  1. %73’ü Tıp, Biyoteknoloji, Biyoloji, Hemşirelik, Gıda Mühendisliği, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Kimya lisans programlarında, ayrıca, Keşan MYO, Protez-ortez, Veteriner Laborantlığı ve Tıbbi Laborantlık ön lisans programlarında kayıtlı öğrenci,
  2. %12.5’i İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Histoloji, Tıbbi Biyoloji, Kimya, Biyoloji, Diş Hekimliği, Farmakoloji, Çocuk Alerji ve Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Biyoteknoloji disiplinlerinden öğretim üyeleri,
  3. %8’i kamu görevi yapan pratisyen hekim, ziraat mühendisi, patoloji teknisyeni, lise öğretmeni, uzman biyolog ve biyolog meslek erbapları,
  4. %7.5’i İmmünoloji, Histoloji, Tıbbi Biyoloji, Eczacılık, Beyin Cerrahisi, Halk Sağlığı, Nöroloji, Çocuk Alerji, Hemşirelik ve Bilişim disiplinlerinin lisansüstü veya uzmanlık öğrencisi.

Sempozyumun sosyal içeriği bol ara ikramlar, bol tanışmalar, Edirne turu ve Sağlık Müzesi ziyareti ile kısıtlı kalmadı, keyifli bir konaklama ile birlikte konuşmacılar Edirne’nin değişik lezzetlerini tatma olanağı buldu ve bir grup da hafta sonunu Yunanistan’a turistik gezi yaparak değerlendirdi.

Sempozyumun lokal organizasyonu Haziran – Ekim 2017 tarihlerinde 3 öğretim elemanı (Doç. Dr. Neşe Akış, Doç. Dr. Jülide Duymaz ve Dr. Mehmet Yabaş) tarafından Üniversite desteği ile hazırlandı. Üniversiteden ayrıca alt yapılı toplantı salonu, lokal konuşmacılar, cihazlar ve teknikerler, konuşmacıların şehir içi ve kısmen şehirler arası ulaşımı, web sayfası ve duyuru hususlarında destek alındı. Toplantının kırtasiye, şehirler arası ulaşım, konaklama, yiyecek ve lojistik yaklaşık 16.000 TL nakit desteği Dernek ve Üniversite fonu arasında bölüşüldü. Lojistik destek 19 öğrenci ve 3 mezun tarafından sağlandı.

Hazırlayan Doç. Dr. Neşe Akış

 

Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Neşe Akış, Doç. Dr. Jülide Duymaz ve Dr. Mehmet Yabaş’a, tüm konuşmacılara, tüm gönüllü çalışanlara ve tüm katılımcılara TİD adına teşekkür ediyoruz.

 

Related posts