Değerli öğrenciler ve katılımcılar,

Bağışıklık sistemi çevrede bulunan zararlı mikroorganizmalara, toksinlere ve kanser gelişimine karşı konağın korunmasını sağlar. İşlevsel bir bağışıklık sistemi, sağlıklı gelişim ve yaşam için hayati önemde olmakla birlikte genetik veya çevresel nedenlerle sistem işlevini her zaman yerine getiremeyebilir, birçok hastalık ortaya çıkar. Tıp, veterinerlik ve diş̧ hekimliğinde rastlanan alerji, otoimmün ve otoyangısal hastalıklar, doku reddi, enfeksiyon hastalıkları ve kanser gelişimi sistemin işlevsellik gösteremediğinde veya kontrol edilemediğinde görülen patolojilerdir. Benzer şekilde memeliler dışındaki hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar da işlevini yerine getiremeyen bağışıklık sistemi ile birçok hastalığa yakalanır. Tüm bu hastalıklarla mücadele için her disiplin ilgili immün yanıtın işlevsel mekanizmalarını ve nasıl saptığını keşfetmek, tanısal ve koruyucu yöntemler icat etmek, immün farmakoterapötikler ve tedavi protokolleri geliştirmek için çalışmaktadır.

26-27 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan bu sempozyumla Türk İmmünoloji Derneği, Edirne ve Trakya çevresindeki öğrenci ve katılımcıları lisans düzeyde temel ve uygulamalı immünoloji bilgileriyle desteklemek istemektedir. Ayrıca, merak edilen konuları konuşmacılarla birebir tartışmak için çay ve yemek araları mükemmel fırsatlar olacaktır. Tüm güzellikleri paylaşmak üzere hepinizi toplantıya bekliyoruz.

Sempozyum Düzenleme ve Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Jülide Tozkır ve Dr. Mehmet Yabaş

Sempozyumla ilgili daha fazla bilgiye http://immunolojibolge2017.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

KAYIT

Sempozyuma katılım ve olanaklarından yararlanma için http:// immunolojibolge2017.trakya.edu.tr web sayfasından 15 Ekim 2017 saat 24:00’e kadar ücretsiz kayıt yapılabilir. İki gün tam katılım sağlayanlara katılım belgesi verilir. Son dakika kayıtsız gelenler olanak olduğu taktirde salona alınabilir.

KONAKLAMA

Edirne’deki konaklama olanakları hakkında bilgi e-posta ile sempozyum sekreteryasından alınabilir.

TOPLANTI YERİ

Trakya Üniversitesinin Balkan Yerleşkesi Edirne şehrine doğudan giriş yolu olan Atatürk Bulvarı (E-5 Karayolu) üzerindedir. Salon, yerleşke girişinden sonra soldaki ilk sokakta soldaki üçüncü binadadır.

SOSYAL PROGRAM

26 Ekim 2017 akşamı 16:45 – 19:15 arası şehir turunda Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Karaağaç’dan Köprüler ve Selimiye Camii gezilecektir.

BİLİMSEL PROGRAM

Related posts